preskoči na sadržaj

Strukovna škola Vukovar

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Graditeljstvo je jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti utkana u povijest civilizacije i s njom u stalnoj međuovisnosti. Današnja civilizacija nezamisliva je bez cesta, željeznica, mostova, vodovoda, hidrocenrala, aerodroma. Veliko sudjelovanje ljudskog umijeda i rada u procesu građenja i danas je značajka graditeljstva. Arhitektonski i građevinski tehničar radi u projektnim biroima kao suradnik ovlaštenih projektanata na poslovima razrade i pripremanja projektne dokumentacije, u građevnim poduzedima na poslovima kalkulacija ili izgradnje objekata visokogradnje (zgrade najrazličitijih namjena, tvorničke hale i dr.). Pored toga može se uposliti u organima uprave nadležnim za urbanizam, stambene i komunalne poslove, u vedim poduzedima na poslovima održavanja  objekata. Mogu osnovati i voditi vlastitu graditeljsku firmu. 


Грађевинарствп је једна пд најстаријих људских делатнпсти уткана у истприју цивилизације и са опм у сталнпј међузависнпсти. Данащоа цивилизација незамислива је без путева, железница, мпстпва, впдпвпда, хидрпценрала, аерпдрпма. Великп ушещће људскпг умећа и рада у прпцесу грађеоа и данас је функција градитељства. Архитектпнски и грађевински технишар ради у прпјектним бирпима кап сарадник пвлащћених прпјектаната на ппслпвима разраде и припремаоа прпјектне дпкументације, у грађевинским предузећима на ппслпвима калкулација или изградое пбјеката виспкпградое (зграде најразлишитијих намена, фабришке хале и др). Ппред тпга мпже се уппслити у прганима управе надлежним за урбанизам, стамбене и кпмуналне ппслпве, у већим предузећима на ппслпвима пдржаваоа пбјеката. Мпгу пснпвати и впдити сппствену градитељску фирму.

 


Kalendar
« Srpanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
CMS za škole logo
Strukovna škola Vukovar / Domovinskog rata 58, HR-32010 Vukovar / ss-strukovna-vu.skole.hr / ured@ss-strukovna-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju